Classic Textiles of Sweden, bra miljöval- ny leverantör

Classic Textiles AB står för en hållbar utveckling. Hemtextilier av bra kvalitet till rätt pris samtidigt som de vill orsaka så liten negativ påverkan på miljö och människa som miljö. 

Miljö och sociala frågor ligger dem varmt om hjärtat. Här hittar du produkter av hög kvalitet till bra pris, tillverkade på ett ekologiskt hållbart sätt.    


Classic Textile vill vara en del av en hållbar utveckling!

För Classic Textile of Sweden har miljö och sociala frågor varit viktiga ända sedan starten. Deras idé är att sälja hem- och livsstilsprodukter av bra kvalitet till rätt pris och samtidigt orsaka så lite negativ påverkan på miljö och människor som möjligt. De vill vara del av en hållbar utveckling och för att klara av detta jobbar de långsiktigt och frågar ständigt sig själva vad de kan göra bättre, utan att tumma på kvalitet och design.

Hållbara tillverkningsmetoder

I Karur i södra Indien finns deras samarbetspartner Balaji Krishnamurthy och hans fabrik Danesh Home Fashions. VD Jan Franck och Balaji har känt varandra i många år och de har arbetat tillsammans för att utveckla och förbättra tillverkningsmetoderna till att bli mer hållbara, såväl miljömässig som socialt.

Ekologisk infärgning och biologisk rening

2004 påbörjades en aktiv övergång till miljövänlig infärgning av samtliga garner där spillvattnet renas på delvis biologisk väg för att sedan återanvändas. Biologiskt innebär här att kobajs tillsätts till spillvattnet. Bakterierna äter upp kemikalierna och sjunker sedan till botten. Detta är en viktig del av arbetet eftersom tillverkningen sker i en del av världen där tillgången på rent vatten inte kan tas för givet. Att se att det går att skapa förändring så länge viljan finns har inspirerat dem att fortsätta hålla dessa frågor centralt, inte bara för det de gör i dag utan även för vad de kan göra bättre i morgon.

        

 1.                                                                         2.                                                                        3.

1.Nanofri rening av vattnet.                                         

2.Bakterier i kobajs tar hand om kemikalier och sjunker sedan till botten där slammet tas om hand.

3.Det renade vattnet innehåller fortfarande en viss mängd salt. Det mesta av detta vatten återanvänds till ny infärgning, där salt behövs, resten transporteras till en ”solar bed” där vattnet avdunstar och saltet tas om hand

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                         JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.